Archihus

Derfor kan du trygt bygge hus med flatt tak

Flere av våre moderne funkishus leveres med flatt tak og vi mener det er ingen grunn til å være skeptisk til denne takformen. Vi kan forsikre om at alle våre hus bygges etter strenge krav og med høy kvalitet på materialet.

På grunn av avrenning ved nedbør og snøsmelting er noen litt skeptiske til å bygge funkishus med flatt tak. Samtidig sier fagkyndige at det ikke er noe problem å bygge hus med flatt tak, men at det stiller høyere krav til at arkitektene og ingeniørene utformer detaljer på en god måte, og til bruk av gode materialer. 

- Ferdighusene i Archihus er tegnet for å ta hensyn til dette, og vi leverer hus av ypperste kvalitet, sier Odd Brekke, kjededirektøri Archihus.

Innvendige taknedløp  

Archihusene leveres blant annet med innvendige taknedløp og byggdetaljene i husene er basert på Sintef Byggforsk sine anbefalinger.

- For at takkonstruksjonen skal fungere som tiltenkt mener vi det er en forutsetning at taknedløpene er innvendige, og det leveres på alle våre Archihus, sier Gaute Frydendahl, prosjekteringssjef ved hovedkontoret.

Frydendahl forteller videre at denne typen løsningen følger Byggteknisk forskrift sine krav til tak uten lufting, det vil si kompakte og flate tak. Forskriften sier følgende; «På tak uten lufting (kompakte tak) må smeltevann ledes fra kaldere til varmere deler av taket, og dreneres bort i nedløp som er frostfritt uten bruk av varmekabler»

Archihus sin samarbeidspartner på tak er Protan, den største takentreprenøren i Norge. De monterer fallisolasjon, samt membran eller takfolie på alle Archihus. Deres erfarne taktekkere dokumenterer hele veien at taket er tett og har sjekklister for kontroll av duken som sveises i alle skjøter, noe som gir lang holdbarhet.

Flatt tak og snømengder

I Norge kan det naturligvis komme en del snø i vinterhalvåret, og mange lurer på hvordan hus med flatt tak klarer seg når det laver ned. 

- Dette går helt fint. I alle landets kommuner er det laget en lastestandard for blant annet snølast ut ifra stedlige forhold. Den lokale snømengden der du eventuelt bygger ditt hus blir dermed ivaretatt gjennom prosjekteringen av huset, sier kjededirektør Odd Brekke i Archihus.

Kvalitet i alle ledd 

Archihusene bygges av meget kompetente fagfolk, og kun de beste materialene brukes.

- Vi velger forhandlere som setter sin ære i å levere topp kvalitet i alle ledd. Vi utvikler også løsninger for å sikre at et flatt tak ikke blir en utfordring, verken med en gang etter overlevering eller frem i tid, sier Brekke.

Han avslutter med å påpeke at det viktigste for Archihus er at alle som kjøper et Archihus blir fornøyde. Sammen med sine forhandlere skal Archihus levere et ferdigprodukt uten feil og mangler.

Moderne hus med flatt tak - her er noen eksempler

Toetasjes funkishus illustrert på kysttomt med kveldshimmel i bakgrunnen. Huset Andale har fasade i hvit, pusset mur og brun trekledning.

Våre moderne funkishus

Bygge funkishus? Vi har samlet masse god informasjon om våre moderne funkishus på en samleside som enkelt gir deg oversikt.

Les mer om våre moderne funkishus!