Archihus
HK 2-1 er en tomannsbolig med to leiligheter på ett plan og pulttak. Her illustrert i en liten tunbebyggelse med grønn plen sommerstid. Tomannsboligen er kledd i lys brun trekledning med hvite felter.

Fordeler med å bygge og bo i tomannsbolig

En tomannsbolig er to separate boenheter under samme tak, og en ypperlig mellomting mellom enebolig og leilighet. Det gir større plass og frihet enn det du får i en leilighet, og er vanligvis rimeligere enn å bygge en enebolig. Bygger du en tomannsbolig sammen med noen, vil det gi mulighet til å dele på mange kostnader, alt fra tomtekostnadene til felles gressklipper.

Tomannsbolig som ferdighus

Det å velge et ferdighus er ofte økonomisk gunstig når du skal ha en helt ny bolig. Muligheten til å velge et moderne funkishus som allerede er ferdig tegnet og planlagt av en arkitekt gir både trygghet og solide løsninger. Huset kan settes opp akkurat slik det er tegnet for en enklest mulig prosess, men du kan også legge til og tilpasse etter egne ønsker. 

Moderne tomannsbolig

Tomannsboligene fra Archihus er stilrene og klassiske funkishus. Det er et bredt utvalg av hus du kan velge mellom, med muligheter for tilpasninger – alt for at du skal oppnå din boligdrøm! Hvis ingen av disse passer for deg og din tomt, kan våre arkitekter tegne en tomannsbolig etter dine ønsker.

Vertikaldelt og horisontaldelt tomannsbolig

De fleste tomannsboliger er utformet som to boenheter som ligger ved siden av hverandre, mens noen foretrekker å bo over eller under hverandre. En vertikaldelt bolig separerer altså boenhetene med en felles vegg, og horisontaldelt bolig har et etasjeskille mellom enhetene. Tomannsboliger kan utformes ved å gå over to etasjer eller på ett plan, hos Archihus finner du moderne løsninger på begge deler. 

Tomannsbolig på flat eller skrå tomt

Velger man et ferdighus som utgangspunkt er det ingenting i veien for å tilpasse huset etter omgivelser og egne ønsker. Det er derfor ingen problem med skrå tomt, vi har flere tomannsboliger tiltenkt både skrå og flate tomter. Se for eksempel tomannsboligen Menlo Duo som passer til skrå tomt og tomannsboligen HK 2-1 som passer til flat tomt. 

Menlo Duo er en tomannsbolig med flatt tak og overbygde uteplasser i begge etasjer. Her er den funkisinspirerte flermannsboligen illustrert med fasade i brun trekledning og hvite fasadeplater som hjørnefelter. Menlo Duo er en vertikaldelt tomannsbolig for skrå tomter.

Bygge tomannsbolig

Boligdrømmen kan raskere bli realisert ved å bygge en tomannsbolig, da alternativet ofte både er rimeligere enn en enebolig og et bokonsept som har vist seg å være lettsolgt i markedet. 

Hvis du velger å bygge sammen med noen andre vil mange av kostnadene bli delt. Både den totale kostnaden etter at huset er satt opp og fremtidige vedlikeholdskostnader. Noen velger å bygge en tomannsbolig hvor de leier ut den ene enheten. Historisk sett  har eiendomsmarkedet vist seg å være en fin sparebøsse så å tenke utleie kan være en god investering for fremtiden.

Våre tomannsboliger

Tomannsboligene fra Archihus er stilrene og klassiske funkishus. Det er et bredt utvalg av hus du kan velge mellom, med muligheter for tilpasninger – alt for at du skal oppnå din boligdrøm!