Interiorbildet

Archihus søker forhandlere

Archihus | Brygga 11, 2317 Hamar
post@archihus.no | 913 29 528

Har du et entreprenør- eller byggemesterfirma som ønsker å jobbe med eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse? I så fall kan du være den forhandleren Archihus jakter på.

Archihus er en nyetablert huskjede med høye ambisjoner, og vi har stort fokus på å finne boligaktører med riktig kompetanse når vi nå bygger ut vårt landsdekkende forhandlernettverk. 

Norsk boligbygging kommer til å være preget av store endringer de neste årene, og vi er overbevist om at boligaktørene som vil lykkes er de med best nettverk av spesialkompetanse rundt seg. Andre suksesskriterier vi bygger vårt forhandlerkonsept på er: 

  • Kvalitetssikring av leveransene i alle ledd. 
  • Masse- og kalkyleansvar som gir økonomisk trygghet. 
  • Bransjens største fagmiljø innen prosjektering og logistikk. 
  • Juridisk bistand av ressurser med bransjeerfaring.
  • Tidsriktig og nyskapende, men samtidig tidløs arkitektur. 
  • En sterk og gjenkjennelig merkevare. 
  • Kontinuerlig faglig opplæring og drilling for å sikre morgendagens krav til personlig kompetanse. 
  • Et tilgjengelig konsept rundt nødvendig garantistillelse i henhold til gjeldende krav i Bustadoppføringslova.

Archihus tilbyr et komplett forhandlerkonsept som er både profesjonelt og kompetent. Vi tar blant annet ansvar for produktutvikling, prising, leveranser og markedsføring. Om ønskelig kan vi også tilby avtaler på byggevareleveranser fra samarbeidende systemer. 

Som forhandler er du Archihus sitt ansikt utad i ditt nedslagsfelt, og en god forhandler forvalter og foredler merkevaren Archihus med respekt. Du som forhandler må selv ta ansvar for kundene dine, og produksjonen på byggeplassen.

Har du lyst til å bli med på et vinnerlag, så ta kontakt med oss! Daglig leder Tore Gulliksen nås på mobil 91 32 95 28. 

Les mer om daglig leder og hans ambisjoner for Archihus her.