Archihus

Noen av fordelene ved å være forhandler i Archihus:

Pris- og mengdegaranti - din økonomiske trygghet!

Archihus tilbyr en unik ordning ved at vi påtar oss alt masse- og kalkyleansvar. Det vil si at vi tar på oss risikoen for at du får riktig mengde til avtalt pris, noe som gir deg som forhandler forutsigbarhet og en økonomisk trygghet. Dette er vi helt alene om i bransjen å tilby.

Gratis kalkyler og én bestilling
Vår Logistikk-avdeling har spesialister som kalkulerer flere tusen hus, hytter og flermannsboliger i løpet av året. Du kan velge om du vil ha kostnadsoverslag som oftest benyttes i en tidlig fase eller et prisgrunnlag som er fastpris. Vårt mål er å levere deg gratis kalkyler på få dager. Ved oppmelding sender du én bestilling til Logistikk-avdelingen som sørger for at dine varer blir levert på byggeplass just-in-time og du vil motta kun 4 fakturaer for byggesettet av oss. Her kan du spare mye tid på administrasjon.

"Jeg er din innebyggeleder og din forlengende arm på byggeplass"

I vår Logistikk-avdeling vil du som forhandler i Archihus ha din egen innebyggeleder. Denne personen har ansvaret for dine byggesaker. Du kan kontakte din innebyggeleder hvis du har spørsmål vedr din byggesak og du vil få råd om produkter, montering og tekniske detaljer ved behov.

Bruk mindre tid på administrasjon
Har du noen gang tenkt på hvor mye tid du bruker på å administrere bestillinger og fakturaer? I snitt består et byggesett av et hus av 20-25 bestillinger og dermed også like mange fakturaer. Som en forhandler i Archihus sender du kun én bestilling på byggesettet. Denne sender du til din innebyggeleder som sørger for at din bestilling blir omsatt til nødvendig antall bestillinger til våre ulike leverandører som leverer sine produkter til rett tid på din byggeplass. Det er din innebyggeleder som også tar seg av attestering av alle fakturaene. Du mottar kun 4 fakturaer fra oss og vi vet at du vil spare mye administrativ tid på bestillinger og fakturabehandling.

Fastpris og masseansvar
Når en av våre kalkulatører sender deg et prisgrunnlag for ditt byggeprosjekt, er dette til en fastpris. Vi tar ansvar for at prisen er korrekt og vi tar også ansvar for at du får korrekt mengde materiell. Dette vet vi at vi er helt unike på i vår bransje, du finner ingen annen kjede med lik ordning. Vi har en sidemannskontroll på alle våre bestillinger. Hvis det imidlertid blir levert feil mengde, er det vårt ansvar og vi må ev tilføre byggeplassen manglende materiell. Din tømrer eller byggeleder trenger ikke bruke tid på å supplere materiell. Dette gir effektiv bruk av ressurser på byggeplass.

Faste kontaktpersoner

I vår Logistikk-avdeling vil du som Archihus-forhandler ha faste kontaktpersoner. Trenger du å få utført gratis kalkyler på dine byggeprosjekter er det Lars André og Ola som er dine kontaktpersoner. Når det kommer til bestilling av et byggeprosjekt er det enten Palle eller Roar som blir din innebyggeleder. De vil kjenne din byggesak og bistå deg om du skulle ha noen spørsmål.

Logistikk 3.jpg

Ingen medlemsavgift og bindingstid!

I Archihus har vi ingen typisk medlemsavgift til kjeden. Her har du fri tilgang til fag- og kompetansepersoner ved hovedkontoret. I tillegg har du fri tilgang til hele vårt tegningsarkiv og salgs- og markedsmateriell av alle våre standard boliger og hytter.

Kalkyler er gratis og du betaler for tegnings- og prosjekteringstjenester etter faste satser. Du har fri tilgang til en markedsavdeling som er eksperter på salg- og markedsføring av bolig og eiendom.

Målet vårt er å ha langsiktige avtaler med våre forhandlere. Dersom du likevel ønsker å forlate kjeden vår har du en oppsigelsestid på 6 måneder gjeldende fra det tidspunktet oppsigelsen foreligger. Hus under bygging og ordrereserve skal i utgangspunktet leveres fra oss.

Ta kontakt med oss

Behagelig og betryggende med et stort fagmiljø i ryggen!

Kai A. Karlsen og resten av teamet hos S.A.B. Bygg AS, har vært Archihus-forhandler siden januar 2019, og har gjennom denne tiden fått hjelp av alle avdelingene på hovedkontoret. – Det er behagelig og betryggende å kjenne på at man har ekspertise tilgjengelig når vi trenger det, og at vi har solide støttespillere innen alle områder, forteller Kai. Han legger til at dette frigjør verdifull tid for ham og de andre selgerne. 

Sikret kundehenvendelser
– Fra nettsiden og gjennom aktuelle kampanjer som markedsavdelingen har ansvar for, er vi sikret henvendelser. Slik får vi potensielle kundeemner rett inn i CRM-systemet som vi enkelt kan følge opp videre. Vi får også gode råd til våre finn-annonser og markedsavdelingen utarbeider proft materiell til våre prosjekter.

Tilgang på tomter via systemet 
– Det å få tak i tomter blir stadig mer utfordrende, og da er det fint å være del av et samarbeid der vi får hjelp til både det å skaffe tomter og sørge for at de blir utnyttet på riktig måte og når sitt fulle potensiale. De dyktige inhouse-arkitektene på hovedkontoret kjenner merkevaren vår godt og sørger for at vi kan få god arkitekthjelp når det trengs, forteller Kai.

Flotte populære hus 
Som forhandler og selger er det viktig å selv ha troen på produktet for å klare å selge det videre til andre.
– Moderne hus har en byggestil som veldig mange ønsker seg og drømmer om, og vi er forhandler av nettopp Archihus fordi dette er fremtidens huskonsept med en sprek look som vi vet slår an i markedet vårt i Oslo og Viken nord. Jeg kan absolutt anbefale flere potensielle Archihus-forhandlere å bli med på den spennende satsningen som denne flotte boligkjeden er i gang med. 

Trenger du byggeklare tomter?

BP Gruppen Norge har inngått et strategisk samarbeid med Clemens Eiendom AS. Våre kjedekonsepter vil være Clemens Eiendom sin småhuspartnere og jobbe med utvikling av tomter eid av CE sitt morselskap Opplysningsvesenets Fond. OvF besitter nærmere 940.000 daa tomtegrunn fordelt over hele landet. Tomtebanken inkluderer store arealer som allerede er avsatt til bolig- og fritidsformål. Tilgangen til dette enorme arealet vil sikre BP Gruppen Norge med kjedekonsepter og forhandlere utbyggingsområder som vil være helt avgjørende for å lykkes i fremtidens boligmarked.

Ta kontakt for mer informasjon

Teamet i markedsavdelingen består av Stein (AD), Hanne (tekst- og innholdsprodusent), Jøran (finn.no-spesialist) og Gunn (markedssjef). Vi er ditt team i markedsavdelingen og skal hjelpe deg med synlighet lokalt slik at du får solgt dine byggeprosjekter.

Eksperter på markedsføring av boliger

Archihus har sitt eget team i markedsavdeling som kjenner merkevaren ekstra godt og markedsfører den i henhold til ønsket posisjon. I tillegg til å ivareta merkevaren, vet også teamet hva som selger, hvordan vekke kjøpelyst og best mulig presentere de unike egenskapene til et boligprosjekt. Teamet og avdelingen har skapt et godt rammeverk med premium kvalitet i markedsmateriellet. Vi har webløsninger som gjør at vi kan presentere dine prosjekter på en synlig og appelerende måte. Vårt salgsmateriell kan enkelt tilpasses prosjektets størrelse og benyttes både når du selger et Archihus-prosjekt selv eller via meglerkontor.

Garanterer kundehenvendelser - lokal markedsføring

Teamet i markedsavdelingen har ansvaret for å markedsføre merkevaren Archihus samt deg som forhandler i ditt markedsområde. Vi har tro på at merkevaren Archihus blir sterkere sammen med din lokale merkevare. Vårt markedsbudsjett benyttes derfor lokalt der vi har forhandlere. Vi garanterer at du vil få henvendelser som du må følge opp. I tillegg hjelper markedsavdelingen deg gratis med å utarbeide salgs- og markedsmateriell som du har behov for. Dette kan være bildekor, byggeplass-skilter eller kontorprofilering. Vi har spesialister på bruk av finn.no og vi vil gi deg gode råd for å få markedsført ditt lokale byggeprosjekt.

I Archihus tror vi på at de beste løsningene skapes i et fellesskap, hvor ulik fagekspertise jobber tett sammen i team. Kraften blir størst når vi trekker i samme retning. Vi sier at vårt hovedkontor er vårt kompetansehus. Med kompetansehuset i ryggen, har vi det som kreves for å lykkes med våre mål. Hos oss er det kort vei fra spørsmål eller idéer dukker opp og frem til beslutninger tas.

Kompetansehuset gjør oss til en komplett samarbeidspartner. Tverrfaglig samhandling gir oss styrke til å se helheten og avdekke alle unike prosjekters kompleksitet. Sammen løser vi utfordringer i planleggings- og utviklingsfasen og ikke ute på byggeplass. Vårt kompetansehus utgjør det største faglige fellesskapet i Norge innen trehusbygging. 

Kjededirektør Rune Deglum

Archihus tenker opp og frem!

Visjonen til Archihus er å vekke bevisste husbyggere med spennende arkitektur som skiller oss fra andre moderne ferdighus. I vår produktportefølje finner du flotte eneboliger, hytter som passer ved sjøen og på fjellet og ikke minst et enormt arkiv av prosjektboliger. Alt dette får du tilgang til som forhandler i Archihus.

Som forhandler får du et tett og nært samarbeid både med kjedeleder og Norges største fagmiljø innen eiendomsutvikling. "Vi er en kjede som ønsker å ha et tett samarbeid med våre forhandlere og sammen skal vi skape gode resultater", sier kjededirektør Rune Deglum.

Ring meg på 990 26 954 så tar vi en prat.

Eller klikk her og fyll ut skjema.

Bli med i et konsern som kan boligbygging!

I BP Gruppen Norge finner du huskjedene Archihus, BoligPartner og Skalahus. Konsernet har over 30 års erfaring som husbygger og et bunnsolid, lokalt eierskap som har fulgt selskapet hele veien siden oppstarten i 1993.   

Vi har en offensiv strategi om videre vekst og vi håper du ser nytten av å være tilknyttet en kjede i et konsern med solid erfaring, kompetanse og ambisjoner.

Gunnar Wedvik - styreleder, gründer og eier

Vi har spennende og etterspurte modeller -
til og med lavblokk

Hos Archihus finner du boliger i kun moderne funkisstil. Vi har et bredt spekter med husmodeller som spenner i størrelse fra 60 til 735 kvm, for flat og skrå tomt, med og uten utleie og alle takformer. Vi har nylig lansert 5 helt nye husmodeller som allerede skaper oppmerksomhet i markedet.

I tillegg har vi en hytteserier og et utall av boliger som kan benyttes i egenregi.

Flere fordeler med å være forhandler i Archihus

  • Vi tar på oss fullt prosjekteringsansvar
  • ArkDESK - gratis tjeneste på levering av kjappe skisser på endringer på katalogmodeller
  • Juridisk bistand av ressurser med bransjeerfaring.
  • Salgstegninger, byggesøknadstegninger og arbeidstegninger inkl detaljsamling.
  • Utarbeider regulerings-, kapasitets- og bebyggelsesplan
  • Konkurransedyktige priser på byggesett
  • Norske kvalitetsleverandører
  • Gratis tilgang til markedsavdeling som er eksperter på markedsføring av bolig

Ta kontakt for samarbeid

Ved hovedkontoret har vi en stor teknisk avdeling som hjelper deg hele veien fra mulighetsstudie til byggedetaljer knyttet til hvert enkelt prosjekt. De har også alt prosjekteringsansvar. Teknisk avdeling hjelper deg blant annet med:

Gratis arkitektskisser
Prosjekteringsansvar
Reguleringsplaner
Byggesøknadstegninger
Arbeidstegninger

Teknisk avdeling er delt inn i tre fagavdelinger:

PLAN
Det er viktig å velge rett boligtype til tomten. Samtidig skal boligen tilpasses terrenget og ikke motsatt. Våre dyktige landskapsarkitekter og arealplanleggere jobber med disse sentrale spørsmålene hver eneste dag. I det viktige planarbeidet for en ny tomt eller et helt nytt boligområde leverer Archihus alle nødvendige dokumenter som sikrer at utfordringene løses i planarbeidet og ikke under bygging ute på tomten.

PLANAVDELINGEN LEVERER:
• Landskaps- og områdeanalyser
• Tomtekapasitetsplaner
• Illustrasjonsplaner
• Situasjonsplaner
• Utenomhusplaner
• Seksjoneringsplaner

ARKITEKTUR
Denne avdelingen består av arkitekter, ingeniører og boligutviklere. Som Archihus-forhandler kan du benytte deg av vår populære gratis-tjeneste arkDESK som er et skissemøte i tidlig fase mellom deg, boligkunden og arkitekten. I dette møtet gjøres nødvendige endringer slik at en bolig passer perfekt både for kundens behov og til tomten. Avdelingen kan levere:

ARKITEKTURAVDELINGEN LEVERER:
• Skisser
• Salgstegninger
• Byggesøknadstegninger

Arkitekt Guri Aamodt Antonsen

BYGGETEKNIKK
Avdelingen har sentral godkjenning for prosjektering og leverer komplette prosjekteringstjenester for alle våre forhandlere.

Vi har ansvarsrett for alle fagområder. Dette innebærer at det er vi som sikrer og sjekker at alt vi gjør til en hver tid tilfredsstiller dagens tekniske krav og forskrifter. Det er vårt ansvar å sørge for at konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk blir ivaretatt.

BYGGETEKNIKK LEVERER:
• Arbeidstegninger
• Konstruksjonstegninger med precutleveranse
• Detaljtegninger