Archihus

Hva koster det å bygge nytt hus?

Det er naturlig å lure på hvor mye det vil koste å bygge hus. Mange faktorer påvirker sluttsummen og det er viktig med et innblikk i hvilke kostnader en byggeprosess kan omfatte.

Et prisestimat gir deg en god innsikt og i det store og hele avhenger mye av hvilke valg du tar underveis. En god start på boligdrømmen og muligheten til å få mer innsikt er gjennom å bestille vår huskatalog.

Fra den åpne kjøkken- og stuefløyen i atriumhuset Geneva. Himling, vegger og gulv er i tre. Møbler og interiørdetaljer har et organisk og naturlig uttrykk.

Start din boligdrøm med å bestille vår nye digitale huskatalog.

Hva påvirker prisen?

Det er viktig å ha en økonomisk oversikt over totalsummen på ditt byggeprosjekt. Det er ikke bare selve husmodellen som avgjør prisen, flere utgiftsposter spiller inn, blant annet tomt, grunnarbeider og antall bad. Når du snakker med en av våre boligrådgivere vil de sette opp en økonomisk plan for deg som sier deg hva ditt byggeprosjekt til koste. Vi har utarbeidet et magasin som beskriver nøyaktig hvordan vi kommer frem en pris. I magasinet snakker vi om:

 • Tomtekostnader
 • Grunnarbeider
 • Grunnmur
 • Bunnledninger
 • Håndverkere
 • Pris på selve huset
 • Endringer og tilpasninger
 • Tilvalg og materialvalg
 • Kostnadskonsekvens av valg
 • Egeninnsats
 • Diverse byggekostnader
 • Byggelån
 • Indeksregulering

Og til slutt i magasinet har vi også med priseksempel på husmodellene Farisi og Geneva - våre mest populære hus. Last ned magasinet nedenfor.

Last ned magasinet med pris her

Vi gir deg eksempel på hva det vil koste å bygge Farisi og Geneva.

Tomtekostnader

Selve tomtekostnaden varierer ekstremt mye, så i våre priseksempler har vi derfor ikke med selve tomtekostnaden. Nedenfor vil du få en pekepinn på ulike kostnader som man må ta høyde for i totalkostnaden når man skal bygge hus.

Pris på grunnarbeid og grunnmur

I grunnarbeidet skal alt av graving, planering og drenering av tomten utføres. Det er vanskelig å gi et nøyaktig priseksempel på hva dette arbeidet koster, da tomten for eksempel kan kreve sprenging ved mistanke om fjell eller utskiftning av masse ved forekomst av leire. 

Videre får du pris på grunnmuren. I de fleste tilfeller er dette hva vi kaller for plate på mark. Det er rett og slett en støpt betongplate på flatt terreng. Skal huset ditt plasseres på en skrå tomt vil du få pris på en sokkel. Det er svært sjeldent at vi bygger hus med kjeller. Du vil få en pris som er tilpasset hus og tomt.

Last ned magasinet og få pris.

iStock-461310491.jpg

Bunnledninger

Når vi snakker om bunnledninger er dette rør for vann- og avløp og strøm som ligger i bakken og som skal stikke opp gjennom betongplaten på rett sted. Det er derfor viktig å forstå at når tegninger som viser hvor våtrom skal plasseres er godkjente, så vil det få store konsekvenser hvis våtrom flyttes. Da må blant annet rørlegger tegne om igjen sin plan for plassering av rør. Før platen støpes må dette være avklart.

Støpt plate.jpg Bildet viser en støpt plate hvor rør for vann og avløp stikker opp gjennom platen.

Pris på husmodell

Størrelsen på huset har selvfølgelig en innvirkning på hva prisen blir, men uavhengig av størrelse, vil byggestil, materialvalg og innredning være avgjørende. Det er som oftest mange muligheter for tilvalg og muligheter for endringer. I magasinet gir vi deg innsikt i hva som er med i prisen.

Håndverkere

Det må en del håndverkere til for å ferdigstille et hus. Alt fra de som arbeider med grunnarbeider og grunnmur på tomten til tømrer, elektriker, rørlegger, flislegger og maler. I en byggeprosess skal disse håndverkerne inn etter tur og Archihus sin byggeleder koordinerer dette for deg. 

Endringer og tilpasninger på huset

Ofte finner våre kunder et hus i vår katalog som de liker, men de ser at de gjerne skulle endret noe. Og det er fullt mulig. Archihus har dyktige arkitekter som endrer og tilpasser en husmodell slik at den blir akkurat som du vil ha den og at den passer til din tomt. Endringene du gjør vil påvirke prisen. Les i magasinet hvordan våre boligrådgivere og arkitekter hjelper deg med endringer. 

Antall bad

Prisen kan variere mye basert på hvor mange våtrom det nye huset skal ha. Tenk nøye gjennom hvor mye du vil legge i dette, da et ekstra våtrom øker prisen betraktelig. Vår anbefaling er at du også tenker noen år frem i tid slik at du bygger et hus som passer deg og ditt behov i dag og i fremtiden. 

Grad av ferdigstillelse

Noen velger å gjøre en liten egeninnsats i byggeprosjektet sitt for å redusere kostnaden. Vi har sett en økning av våre kunders egeninnsats nå når rentene er høye. Typisk arbeid du kan gjøre selv er å legge parkett og male eller tapetsere innvendige vegger eller for eksempel montere kjøkken. Hvor mye egeninnsats du kan og vil gjøre selv avtaler du med din boligrådgiver.

Diverse byggekostnader

I en byggesak vil det alltid påløpe kostnader under posten diverse kostnader. Dette er typisk byggesaksgebyr til kommunen, tinglysnings- og dokumentavgifer, byggestrøm og renovasjon for å nevne de viktigste. 

Byggelån og indeksregulering

I magasinet skriver vi også om byggelån og om indeksregulering. Hva er dette og hvorfor har vi med disse postene i den økonomiske planen.

Vi anbefaler deg å laste ned magasinet for å få priseksempel og mer grundig innføring i de ulike postene et byggeprosjekt består av.

Les her om hva en økonomisk plan er.