Archihus
Gunn Hedemann
Forfatter: Gunn Hedemann
Sist endret: 26. januar 2024
Lesetid: ~7 min

Gå inn for å trekke frisk luft!

Alle ferdighusene til Archihus leveres med balansert ventilasjonsanlegg. Det gjør at alle våre ferdighus har et godt inneklima. Et godt inneklima vil variere fra person til person, og her i denne artikkelen gir vi deg en kort og forståelig måte på hvorfor det er viktig å ha balansert ventilasjonsanlegg i boligen din.

Våre ferdighus blir levert med balansert ventilasjonsanlegg fra vår leverandør Systemair. Hver eneste modell får prosjektert sitt anlegg. Det fungerer slik at alle oppholdsrom, som stue, kjøkken, gang og soverom får alle tilførsel av frisk oppvarmet luft fra anlegget. Luften som tilføres tas inn via en ventil i ytterveggen. Luften går igjennom flere filtre inne i anlegget og renser bort blant annet forurensende partikler og pollen. Her er det ISO-standarder som Systemair følger. Dermed kommer det ren og frisk luft ut i dine oppholdsrom. Ønsker du mer teknisk forklaring på filterfunksjonen, kan du lese om det her.

Samtidig har huset et røropplegg hvor oppbrukt og fuktig luft blir trekt ut fra våtrom. På vei ut bidrar den tempererte, gamle avtrekksluften til å varme opp den nye luften ved hjelp av en høyeffektiv varmeveksler. Rundt 80% av varmen gjenvinnes og dette bidrar til lavere kostnad forbundet med oppvarming av ventilasjonsluften, og du kan ventilere med god samvittighet - også i den kalde årstiden.

Ønsker du mer detaljert informasjon om balansert ventilasjon? Les mer her.

Skjermbilde 2023-04-26 kl. 08.25.48.png Teknisk tegning av hvordan et balansert ventilasjonsanlegg er prosjektert. De blåe kanalene viser tilførsel av ny, ventilert og frisk luft til oppholdsrommene, mens de gule kanalene indikerer de rommene hvor anlegget trekker ut oppbrukt og fuktig luft.

Her ser du hvordan det balanserte ventilasjonsanlegget er prosjektert i vårt ferdighus Azo. Blåe kanaler viser tilførsel av ny og filtert luft til oppholdsrommene, mens gule kanaler viser uttrekk av luft fra rommene bad, vaskerom og kjøkken. Kjøkkenet har både tilførsel og avtrekk.

Her kan du se ferdighuset Azo.

God luftkvalitet gir god livskvalitet

Ventilasjonsanlegget passer også på fuktbalansen i huset ditt. Det er overraskende mange liter vann som skal ventileres ut av en bolig hvert døgn. Systemair oppgir dette tallet til 10-15 liter fukt pr døgn, avhengig av årstid og størrelse på huset. Det er viktig at inneklimaet for både menneskene og materialer har en viss fuktighet.

Systemair prosjekterer et ventilasjonsanlegg for hver eneste bolig. Anlegget passer på at boligen får tilført riktig mengde i forhold til mengden som trekkes ut. I boliger med balansert ventilasjon finnes det ikke luker i veggene. Innvendige dører har enten luftespalte i toppen eller det er såkalt flat terskel slik at luft kan strømme igjennom rommene.

shutterstock_1182199795.jpg
shutterstock_716528866.jpg

Kjøkkenventilatoren er koblet til anlegget, men luften som trekkes ut via kjøkkenventilatoren går ikke tilbake i anlegget. Luften slippes rett ut enten gjennom vegg eller over tak. Dette for at matlukt ikke skal komme inn i anlegget og slippes ut igjen i oppholdsrommene. Anlegget fungerer slik at hvis du setter kjøkkenviften på max effekt, vil anlegget registrere dette og tilføre mer luft til oppholdsrommene. Anlegget passer på at det til enhver tid er riktig luftmengde og at det ikke dannes såkalte over- eller undertrykk.

God luftkvalitet er god livskvalitet, sier Systemair og vi er glade for å ha denne leverandøren til å levere høy kvalitet på våre ventilasjonsanlegg.

Start din boligdrøm med å bestille vår huskatalog.

Har du allerede bestemt deg for et ferdighus, men trenger gode råd og hjelp på veien til din boligdrøm?

Registrer deg enten på skjemaet nedenfor eller finn ditt nærmeste salgskontor i oversikten under skjema. En husprat med en av våre boligrådgivere er helt uforpliktende og gratis.